Týdenní plán na 10. 12. do 14. 12. 2012

Český jazyk

 • Shrnutí shody přísudku s podmětem.
 • Podstatná jména.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str. 60-65.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování, prostředky.

Anglický jazyk

 • Sloveso have got, zkrácená forma.
 • Pracovní sešit str. 27-28.
 • Slovíčka 3. B.
 • Příprava dopisu pro kamaráda.
 • Učebnice str. 30-31.

Matematika

 • Pamětné příklady, velká násobilka.
 • Dělení dvojciferným číslem.
 • Průměrná rychlost.
 • Učebnice str. 14-18.
 • GE: obsahy a obvody obdélníku a čtverce.

Vlastivěda

 • 2. světová válka.
 • Obnovení republiky.

Přírodověda

 • Živočichové – obratlovci, pokračování.
 • Bezobratlí, rozdělení.

Pracovní činnosti

 • Práce s vizovickým těstem.

Výtvarná výchova

 • Práce s vizovickým těstem.

Hudební výchova

 • Koledy.

Tělesná výchova

 • Bruslení.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pátek 14. 12.  pojedeme bruslit. Odjezd od školy v 7.24 hodin linkovým autobusem. Informace pošlu El-kou. Vybírám 50 Kč (autobus a bruslení).
 2. V úterý 18. 12. pojedeme do kina, autobus hradí SRPDŠ, vstupenka stojí 50 kč.
 3. Podepsané přihlášky na lyžařský výcvik pošlete po dětech.
 4. S dětmi se domluvíme na drobném dárku pro kamaráda (vánoční besídka), prosím dohlédněte.
 5. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Shoda  Velká násobilka na čas Slovíčka 3. A
Vyjmenovaná slova Test římské číslice  Slovíčka 3. B
Online cvičení Online cvičení Sloveso have got
Předložky a předpony Úlohy s obvody  
Podstatná jména Geometrie pexeso Test na have got
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Věty s have got
Třídění rostlin  Díly – video Rodina 
Tajenka ryby  2. svět. válka  Píseň Monster Bop
Tajenka obojživelníci Osvobození  
Plazi    
Ptáci    

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top