Týdenní plán od 6. do 10. 2. 2012

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu středního a ženského.
 • Procvičování slovních druhů a sloves.
 • Učebnice str. 82,85-88.

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor.

Anglický jazyk

 • My home – můj dům.
 • Lekce 17.

Matematika

 • Písemné násobení 2 cif. činitelem.
 • Rovnice.
 • Geometrie: trojúhelníky.
 • Učebnice str. 27-30,36.

Vlastivěda

 • ČR – opakování.
 • Úvod do učiva o našich dějinách.

Přírodověda

 • Přírodní společenstvo pole.

Pracovní činnosti

 • Hygiena při přípravě pokrmů.

Výtvarná výchova

 • Vznik uměleckého díla.

Hudební výchova

 • Hudební nástroje.

Tělesná výchova

 • Bruslení.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 8. 2. jedeme bruslit. Žáci budou teple a vhodně oblečeni. S sebou brusle, dvoje rukavice, přilbu, svačinu a pití. Dále oblečení na převlečení. Vrátíme se v 11 hodin a budeme se učit. Další podrobnosti na Elce.
 • Známky a informace naleznete na Moje EL-KA

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top