Plán na 32. týden od 4. 4. do 8. 4. 2011

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov.
 • Vyjmenovaná slova po v.
 • Slovní druhy.
 • Učebnice str. 102-106.
 • Malý pracovní sešit str. 29-30.

Sloh

 • Popis s využitím osnovy.

Čtení a psaní

 • Plynulé čtení s přednesem.
 • Čítanka str. 38-43.
 • Písanka str. 21-22.

Anglický jazyk

 • Dny v týdnu.
 • Opakování slovíček, rozšiřování slovní zásoby.
 • Učebnice str. 42-43.

Matematika

 • Dělení se zbytkem, procvičování.
 • Násobilka.
 • Slovní úlohy.
 • Porovnávání a přenášení úseček.

Prvouka

 • Testík na polní plodiny.
 • Části kvetoucích rostlin, kořen, stonek.
 • Učebnice str. 50-51.
 • Pracovní sešit str. 49.

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem, kulisy.

Výtvarná výchova

 • Seznamování se s lidkým tělem, proporce.

Hudební výchova

 • Menuet.

Tělesná výchova

 • Zdokonalení odrazu na pružném můstku.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 11. 4. jedeme do opavského divadla. Vybírám 60 Kč na vstupenku. Jízdné hradí SRPDŠ.
 2. V pondělí 18. 4. jedeme do Rožnova pod Radhoštěm. Vybírám 210 Kč a vyfoukněte dětem jedno vajíčko, nejlépe bílé. Program se jmenuje Velikonoce na dědině.
 3. Známky kontrolujte na stránkách iskola.

Regína Hajná, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO!

Jazyk český Matematika Angličtina
Test na vyjmenovaná slova po s Dělení se zbytkem Přiřaď části těla
Vyjmenovaná slova po v Násobilka v myčce Písnička – Head and
Protiklady Nakrm tučňáky Dny v týdnu
Slovní druhy Násobení s hrou Přiřaď dny v týdnu

 

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top