Plán na 29. týden od 14. 3. do 18. 3. 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po s.
 • Slovesa a podstatná jména.
 • Třídění a doplńování do textu.
 • Malý pracovní sešit str. 27-28.

Sloh

 • Vyprávění podle osnovy.

Čtení a psaní

 • Práce s textem, otázky.
 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Písanka str. 15-16.

Anglický jazyk

 • Části těla.
 • Popis příšerek, kreslení.
 • Tvoření jednoduchých vět.
 • Učebnice str. 38-39.

Matematika

 • Násobení a dělení v oboru do 100.
 • Slovní úlohy.
 • Neustále procvičujeme sčítání a odčítání pod sebou.
 • Kružnice, střed, poloměr a průměr.

Prvouka

 • Opakujeme společné znaky rostlin (malý testík).
 • Kvetoucí a nekvetoucí rostliny.
 • Učebnice str. 40-41.
 • Pracovní sešit str. 46-47.

Pracovní činnosti

 • Přesazování rostlin.

Výtvarná výchova

 • Pozorování tvarů různých předmětů.

Hudební výchova

 • Rytmické doprovody na nástroje.

Tělesná výchova

 • Nácvik vedení míče driblinkem.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte prosím pouzdra, ostrouhané tužky, pravítko, kružítko.
 2. Vygumujte fólie (potřebujeme 2, jednu na matematiku a jednu na češtinu, stačí malé).
 3. Kontrolu známek provedete na  iskola.

Regína Hajná, třídní učitelka

 

Procvičuj učivo!

Jazyk český Matematika Angličtina
Vyjmenovaná slova po s Tučňáci – násobení Části těla
Test na vyjmenovaná slova po s Rybaření Příšerky
Slovesa s Bártem Sněhuláci – dělení se zbytkem Oblékej
Slovní druhy Počítáme s Harrym Potterem Tvář klauna

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top