Plán na 28. týden (od 8. 3. do 12. 3.)

Český jazyk

 • Přepisy s doplňováním í, i a ý, y.
 • Opakujeme slovní druhy (podstatná jména, předložky a spojky).
 • Přidáme slovesa.
 • Učebnice str. 80-83.

Čtení

 • Plynulé čtení s přednesem.
 • Pokračujeme v referátech.
 • Výstavka oblíbených knih.
 • Dokončíme starou čítanku, čteme z pokračování str. 1-3.

Psaní

 • Psaní číslic a písmen.
 • Písanka str. 20-22.

Matematika

 • Trénujeme sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.
 • Důležité jsou rozklady.
 • Fólie, závodíme na čas.
 • Slovní úlohy.
 • Odčítání pod sebou.
 • Pracovní sešit str. 12.

Prvouka

 • Opakujeme roční období, měsíce a čas. (malý testík)
 • Děti vyprávějí kamarádům, jak tráví svůj volný čas. ( koníčky a záliby)
 • Suroviny a výrobky.
 • Pracovní sešit str. 32-33.

Pracovní vyučování

 • Dokončování práce s textilem.

Výtvarná výchova

 • Dotváření přírodnin na základě představ.

Hudební výchova

 • Vokální a instrumentální hry.

Tělesná výchova

 • Pokračování v tancích, rytmus a tempo.

Doplňující informace pro rodiče

 Na tento týden si děti přinesou svoji oblíbenou knihu, kterou čtou nebo se jim líbí.

Regína Hajná, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top