Plán na 26. týden (od 22. 2. do 26. 2.)

Český jazyk

 • Opakujeme a doplňujeme tvrdé a měkké souhlásky.
 • Vyhledáváme v textu podstatná jména, předložky a spojky.
 • Vlastní jména osob, zvířat , měst a vesnic.
 • Modrý pracovní sešit str. 23.
 • Učebnice str. 75-77.

Čtení

 • Pokračujme v referátech z přečtených knih.
 • Přednes básně „Žába na suchu“. (na středu zpaměti).
 • Čítanka str. 110-118. 

Psaní

 • Malé a velké psací písmena.
 • Písanka str. 14-15.

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky.
 • Desetiminutovky, fólie.
 • Slovní úlohy s jednoduchým zápisem.
 • Trénujeme sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku.
 • Pracovní sešit str. 7-8.
 • Geometrie – rýsování úseček dané délky.

Prvouka

 • Opakujeme rok, měsíce a roční období.
 • Dolepování měsíců do ročních období.
 • Malý testík (vyjmenuj měsíce). Vyzkouším ústně.
 • Pracovní sešit str. 30.

Pracovní vyučování

 • Práce s technickým materiálem. (stavebnice)

Výtvarná výchova

 • Linie, zhušťování a zřeďování čar.

Hudební výchova

 • Noty.

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem nohama.

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden se uvidíme na společných třídních schůzkách 24. 2. v naší třídě v 16.00. Pokud máte doma staré elektrospotřebiče, které jsou nefunkční nebo vybité baterie, pošlete po dětech. V úterý 23. 2. probíhá na škole sběrný den a třídy mezi sebou soutěží o nejvíce donesených věcí.

Na pátek do pracovní výchovy si mohou děti přinést stavebnici. Překontrolujte prosím věci do geometrie.

Regína Hajná, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

 

Back To Top