Plán na 19. týden od 3. 1. do 7. 1. 2011

Český jazyk

 • Podstatná jména, pádové otázky.
 • Podstatná jména obecná a vlastní
 • Procvičování vyjmenovaných slov po b a l.
 • Doplňování do textu.
 • Učebnice str. 60-63.

Sloh

 • Vyprávění o obrázku.

Čtení a psaní

 • Výběr básně na recitační soutěž.
 • Práce s veršem.
 • Učebnice str. 92-97.
 • Písanka str. 30-31.

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba – hračky.
 • Obrázkový diktát podle poslechu.
 • Učebnice str. 30- 31.

Matematika

 • Procvičování násobilky.
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000.
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel.

Prvouka

 • Opakování učiva, příprava na test.
 • Lidé a výrobky, průmysl.
 • Pracovní sešit str. 33-34.

Pracovní činnosti

 • Práce s textilem, obšívací steh.

Výtvarná výchova

 • Zachycování podob přírody.

Hudební výchova

 • Rytmická a melodická cvičení.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Na úterý 4. 1. donést jehlu a bavlnku k šití.
 2. Ve středu 5. 1. předposlední plavání. Učíme se první a poslední hodinu.
 3. Donést vyprané cvičební úbory.
 4. Kontrolu známek provedete na  iskola.

Regína Hajná, třídní učitelka

Odkazy na probírané učivo

 

Jazyk český Matematika Angličtina
Diktáty na VS po l Násobilka Abeceda se zvířátky
Vyjmenovaná slova s Beruškou Slovní úlohy Zvířata
Podstatná jména, pády. Plus a mínus  s pejskem Barvy

 

Prvouka světové strany ZDE.

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top