Plán na 16. týden

Český jazyk

 • Souhlásky tvrdé (dy, ty, ny).
 • Doplňování a zdůvodňování pravopisu slov.
 • Vyznačování tvrdých slabik, hlásková stavba slov.
 • Učebnice str. 51, 52, 53.

Čtení

 • Ilustrace, ilustrátor.
 • Vyhledávání a čtení předložek.
 • Čítanka str. 68-73.

Psaní

 • Malé a velké písmena, číslice.
 • Písanka str. 31, 32.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky (40 + 6), (56 – 6).
 • Sčítání a odčítání desítek.
 • Pracovní sešit str. 18-21.

Prvouka

 • Malé opakování (znát jméno prezidenta, hlavní město, nakreslit vlajku, poznat státní symbol).
 • Proměny přírody v zimě. 
 • Učebnice str. 24.
 • Pracovní sešit str. 20, 21.

Pracovní vyučování

 • Vystřihovánky.

Výtvarná výchova

 • Vánoční stromeček – reliéfní kompozice.

Hudební výchova

 • Zpěv koled.
 • Hudebně výrazové prostředky.

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed, závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 15. 12. jedeme do Rožnova pod Radhoštěm. Sraz před školou v 7.30 hodin. S sebou velkou svačinu, pití, drobné na útratu. Pohodlné a teplé oblečení, obuv. Program trvá asi 2 hodiny. Do batohu přibalte pláštěnku, igelitový pytlík a komu bývá v autobusu špatně prášek proti nevolnosti. Obědy mají děti odhlášené. Návrat okolo 15.00-16.00 ke škole. Na čtvrtek donést 30 Kč – vystoupení country skupiny. Kdo si ještě nedonesl kostým z pohádky, přinese. Hrajeme ve školce. 

Regína Hajná, třídní učitelka

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top