Plán na 15. týden od 6. 12. do 10. 12. 2010

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b a l.
 • Podstatná jména rod, číslo, životnost.
 • Učebnice str. 54-58.
 • Malá pracovní sešit str. 10-11.

Sloh

 • Popis práce.

Čtení a psaní

 • Ilustrace, plynulé čtení.
 • Čítanka str. 81-87.
 • Písanka str. 26.

Anglický jazyk

 • Alphabet, spelování.
 • Family, osoby he, she, it.
 • What´s this?

Matematika

 • Násobilka pamětně, rychlejší spoje.
 • Sčítání a odčítání celých stovek do 1000.
 • Učebnice str. 64-65.

Prvouka

 • Volný čas a povolání. (beseda)
 • Vánoce, tradice a zvyky.

Pracovní činnosti

 • Příprava dárků.

Výtvarná výchova

 • Zachycování podob přírody.

Hudební výchova

 • Hudba umělá a lidová.
 • Vánoční koledy.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 8. 12. plaveme, učíme se první a poslední hodinu.
 2. Ve čtvrtek 9. 12.  jedeme na výlet do Ostravy. Sraz před školou v 7.30 hodin, s sebou batůžek, velkou svačinu a pití, teplé oblečení, drobné na útratu, igelitový pytlík, komu bývá špatně v autobuse – prášek na nevolnost. Obědy mají děti odhlášené. Návrat kolem 14.30 hodin ke škole.
 3. Kontrolu známek provedete na  iskola.

Regína Hajná, třídní učitelka

Odkazy na probírané učivo

Jazyk český Matematika Angličtina
Vyjmenovaná slova s l Násobení na čas Pexeso rodina
Veselá vyjmenovaná slova Dělení na čas Abeceda s opicí
Diktáty na VS po l Sčítání na čas Zvířata

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top