Plán na 14. týden

Český jazyk

 • Procvičujeme samohlásky a psaní ú, ů.
 • Slova protikladná.
 • Tvrdé souhlásky.
 • Učebnice str. 45, 46, 47, 48.

Čtení

 • Trénujeme hlasité i tiché čtení s porozuměním.
 • Pracovní listy na porozumění obsahu.
 • Čítanka str. 55, 56, 57, 58, 59.
 • Seznámení s Josefem Ladou.

Psaní

 • Opakování velkých psacích písmen.
 • Písanka str. 27, 28.

Matematika

 • Opakujeme sčítání a odčítání přes desítku do dvaceti.
 • Používáme papírové peníze, nakupujeme a platíme, rozdělujeme.
 • Sčítáme a odčítáme desítky.
 • Pracovní sešit str. 11, 12, 13.
 • Geometrie – modelujeme a rýsujeme úsečku.

Prvouka

 • Náš domov, obec, město.
 • Vycházka do našeho města (zjišťování zajímavostí o našem kraji).
 • Kreslení plánku našeho města.
 • Pracovní listy.

Pracovní vyučování

 • Ozdoby na stromeček – výroba andělíčků.

Výtvarná výchova

 • Čert s Mikulášem u nás doma – pastely.

Hudební výchova

 • Čertí písničky, pantomima.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, cvičení na žebřinách.

Doplňující informace pro rodiče

 

V pátek 4. 12. vystupujeme na náměstí v 15 hodin. Děti, které chodí do družiny si vyzvednu a odvedu. Ostatní sraz v 14.45 na náměstí. Po vystoupení si můžete děti odvést domů. V sobotu 5. 12. nás čeká zámek. Sraz v 8.30 na zámku. S sebou kostým, svačinu, pití, drobné na útratu. Budu ráda, když mi pomůžete děti nalíčit a upravit. V 11 hodin si je můžete vzít  domů. Děkuji za ochotu.

Regína Hajná, třídní učitelka

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top