Plán na 12. týden

Český jazyk

 • Psaní ů, ú ve slovech
 • Učebnice str. 38, 39
 • Dbáme na kontrolu při opisech a přepisech

Čtení

 • Dbáme na čtení předložek (dohromady)
 • Povídky o dětech
 • Čítanka str. 47, 48, 49, 50

Psaní

 • Opakování velkých a malých písmen abecedy
 • Písanka str. 23, 24

Matematika

 • Trénujeme neustále sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem zpaměti
 • Orientace na číslené ose 0-100, zápis čísel, číslo před a za číslem
 • PS str. 1, 2, 3

Prvouka

 • Dokončujeme rodokmen
 • Povídáme si o společenském chování a našem domově
 • Učebnice str. 21, PS – str. 18

Pracovní vyučování

 • Popis činnosti

Výtvarná výchova

 • Připravujeme kulisy k čertí pohádce

Hudební výchova

 • Trénujeme čertí písničky, učíme se rytmický kánon

Tělesná výchova

 • Popis činnosti

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí je volno udělené ředitelem školy, v úterý státní svátek. Na pátek donést 30 Kč na pohádku „Nebojsa v černém lese“. Během volna prosím čtěte s dětmi každý den (časopisy, své knížky).

Regína Hajná, třídní učitelka

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top