4.B – Týdenní plán od 15.3. do 19.3.

 • 4. B
 • 683× přečteno

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rod mužský – vzor muž učebnice str. 104-105
 • Procvičování vyjmenovaných slov – pracovní sešit
 • Vyhledávání informací  – encyklopedie, internet …

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění divadelního představení – Ostrov tet

Anglický jazyk

 • Popis zvířete – projekt
 • Slovní zásoba

Matematika

 • Jednotky objemu a času – učebnice str. 47-48
 • Řešení slovních úloh – pracovní list
 • Obvod trojúhelníku – učebnice str. 46

Vlastivěda

 • České království – učebnice str. 42-43
 • Orientace na mapě ČR – pracovní list  „Kompas“

Přírodověda

 • Dokončení lípa srdčitá – učebnice str. 43-44
 • Leknín bělostný a stulík žlutý – učebnice str. 44-45

Pracovní činnosti

 • Zásady zdravé výživy
 • Výrobek k Velikonocům

Výtvarná výchova

 • Pohled do historie – hrady, zbraně …
 • Práce s velikonočním motivem

Hudební výchova

 • Četba – Prodaná nevěsta
 • Poslech ukázek
 • Píseň – učebnice str. 65-66

Tělesná výchova

 • Přeskok přes kozu
 • Míčové hry

Taťána Hazuchová, tř. učitelka 

Back To Top