4. A – Týdenní plán od 8. 3. do 12. 3.

 • 4. A
 • 403× přečteno

Český jazyk

 • Skloňování podstatných jmen – shrnutí, procvičování

Český jazyk – sloh

 • Pozvánka – dokončení z minulé hodiny

Anglický jazyk

 • Máme rádi zvířata
 • Sloveso can/can´t

Matematika

 • Jednotky hmotnosti a času
 • Geometrie – osa úsečky, střed úsečky

Vlastivěda

 • Počátky českého státu

Přírodověda

 • Ekosystém vod a bažin – sasanka hajní, lípa srdčitá

Pracovní činnosti

 • Zásady slušného stolování
 • Potraviny – jejich jednoduchá úprava
 • Pohoštění ze studené kuchyně

Výtvarná výchova

 • Co jsme schovali pod papírem – kresba tužkou

Hudební výchova

 • Malá hudební forma + rondo
 • Zpěv písní

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva celého těla
 • Využití žebřin

Eva Rusinská, tř. uč.

Back To Top