4. A – Týdenní plán od 22. 3. do 27. 3.

 • 4. A
 • 372× přečteno

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen podle vzorů; str. 111, 112
 • Opakování vyjmenovaných slov a slovních druhů

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění – pověsti z knihy Staré pověsti české

Anglický jazyk

 • Recepty
 • Rozkazovací způsob
 • Sloveso CAN / CAN´T
 • Rozhovory

Matematika

 • Jednotky času, procvičování učiva; str. 48
 • Tvary úměrné podle osy; str. 49
 • Geometrie – obvod čtverce

Vlastivěda

 • Testík – opakování učiva (viz. sešit)
 • Přemyslovci

Přírodověda

 • Ekosystém vod a bažin – podběl obecný, orsej jarní; str. 47

Pracovní činnosti

 • Současné směry ve výživě
 • Příprava jednoduchého ovocného salátu

Výtvarná výchova

 • Textilní koláž – MOJE MAMINKA

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • J. S. Bach – poslech

Tělesná výchova

 • Posilování břišního svalstva těla; využití plných míčů
 • Vybíjená

Eva Rusinská, tř. uč.

 

Back To Top