4. A – Týdenní plán od 21. 6. do 25. 6.

 • 4. A
 • 720× přečteno

Český jazyk

 • Procvičování učiva (2. pololetí)

Český jazyk – sloh

 • Dramatizace pohádky – Proč nechtěl Honza…

Anglický jazyk

 • Rozhovory

Matematika

 • Slovní úlohy na více početních úkonů
 • Geometrie – procvičování učiva – obsah krychle a kvádru

Vlastivěda

 • Luštění kvízů a hádanek z časopisu Makovice

Přírodověda

 • Ochrana životního prostředí – ekologie
 • Vycházka do přírody – rozpoznávání léčivých bylin

Pracovní činnosti

 • Odevzdávání knih

Výtvarná výchova

 • Rozkvetlá louka – barevné křídy

Hudební výchova

 • Opakování známých a oblíbených písní

Tělesná výchova

 • Meziškolní utkání v míčových hrách čtvrtých tříd ZŠ M. Al-ce – V. ZŠ Krnov

Doplňující informace pro rodiče

Dne 24. 6. odevzdávání učebnic ze 4. ročníků. Prosím dohlédněte na podepsané učebnice.

Eva Rusinská, tř. uč.

Back To Top