Plán od 9. do 13. listopadu 2009

Český jazyk

 • stavba slova – procvičování, učebnice str. 34-40
 • vyjmenovaná slova – automatizace, učebnice str. 44-46

Český jazyk – sloh

 • popis věci a děje, učebnice str. 41

Čtení a literární výchova

 • ilustrace knih, nejznámější ilustrátoři dětských knih
 • četba pověstí

Anglický jazyk

<popis činností>

Matematika

 • výpočty zpaměti i písemně do 10 000, učebnice str. 36-38
 • zaokrouhlování, učebnice str. 40

Vlastivěda

 • Pohoří a hory ČR – procvičování (Mapa), učebnice str. 18-19
 • Úrodné nížiny ČR, učebnice str. 24-25 (Mapa – vlastivědný soubor map)
 • Živelné pohromy – inf. (DVD)

Přírodověda

 • Co roste v lese, učebnice str. 23-24
 • Listnaté stromy: buk lesní, dub letní, učebnice str. 24-25

Praktické činnosti

<popis činností>

Výtvarná výchova

 • Ryby v akváriu

Hudební výchova

 • Předznamenání
 • Píseň Červený šátečku (zpěv s pohybem)

Tělesná výchova

 • Soutěže ve družstvech
 • Turnaj v přehazované (3. a 4. tříd)

Další informace pro rodiče

 • výběr 200 Kč na plavání (prosinec 2009 – únor 2010)
 • 11.11. jedeme do Krnova, sraz u školy v 7.35 hodin, na bruslení – zkontrolovat brusle, nezapomenout čepici, rukavice a doporučuji i helmu, jdeme i na výstavu obřího leporela Dějiny udatného národa českého – muzem, návrat autobusem ke škole ve 12.00
 • do Vv 13.11. přinést zavařovací sklenici s víčkem 0.7 l, lepidlo, nůžky
 • zkontrolovat dětem cvičební úbory (čistota, vhodná velikost)

V příloze fotografie z hodiny výtvarné výchovy 6.11.

 

Taťána Hazuchová, tř. 4. B

 www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top