Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Internetová jazyková příručka Je dílem ÚJČ AV ČR. Jde o první jazykovou pomůcku svého druhu. Má dvě části. Slovníkovou a výkladovou.
Pravopisně Je projekt, kde můžete procvičovat gramatiku i literaturu. Najdete zde celou databázi pravopisných cvičení a diktárů, včetně zvukových diktátů, které suplují klasický školní diktát.
Diktáty  On-line diktáty.
Český jazyk On-line testy z jazyka českého.
Kaminet Stránky vhodné  pro procvičování češtiny pro dyslektiky.
Přehled historické literatury Nejstarší písemné památy, husitská literatura, renesance, reformace, doba pobělohorská…
Čeština hrou Procvičování vyjmenovaných slov.

Anglický jazyk

Jazykové testy a doplňovačky Stupňování přídavných jmen, nepravidelná slovesa, přítomný čas…
Komen stránky Gramatika, témata, poslech.
Testy a cvičení Procvičování gramatiky, slovíček a poslechů.
Poslechová cvičení Poslechová cvičení řazená podle témat včetně testových otázek.
Slovník cizích slov Anglický slovník s výslovností.
Langevo Webová hra na učení
cizojazyčných slovíček. Nutná registrace.

Německý jazyk

Němčina hravě Procvičování, slovní zásoba, číslice, dny v týdnu.
Němčina Interaktivní výukové materiály.
Slovní zásoba Slovní zásoba rozdělená podle témat.
Testy Online testy z němčiny.

Back To Top