Informační a komunikační technologie

Informatika

Bezpečný internet Rizika spojená spojená s užíváním internetu a způsoby jak se jim bránit.
Počítače Interaktivní výukové materiály, základy práce s počítačem.
E-bezpečí Bezpečný internet pro všechny.
Informatika Procvičování probraného učiva z informatiky.
Zápisky z informatiky Pracovní listy k vytištění a zpracované zápisky z hodin.
Testy Online testy z informatiky.

Back To Top