Virtuálně do školy – školní družina

Školní družina – pro většinu zaměstnaných rodičů nepostradatelná součást školní docházky dítěte. O vaši ratolest se postaráme od pondělí do pátku v ranních hodinách od 6:00 do 7:25 a odpoledne od 11:25 do 16:30. Kapacita družiny je však omezená. Ve čtyřech odděleních věnujeme pozornost celkem stodvaceti dětem.

Přednostně přijímáme školáky z prvních a druhých tříd, děti zaměstnaných rodičů a dojíždějící.

Velké oblibě se těší paní vychovatelky. Ti dohlížejí na efektivní trávení volného času našich nejmenších. Kladný vztah ke sportu podporujeme především v pohybových hrách. Psychomotorické dovednosti rozvíjíme v kroužku „dovedné ruce“ a taky v psaní na PC. Zábavnou formou zvládají děti základy angličtiny.

V případě zájmu a potřeby rodičů jsou dveře školní družiny otevřeny i v době podzimních, jarních a velikonočních prázdnin i ve dnech ředitelského volna. Školné na jeden měsíc činí 100 Kč.

text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top