Videa ze života školy

II. společenský ples 2008, velikost: 47,7 MB
S odstupem jednoho roku byl v sobotu 9. února 2008 zahájen II. společenský ples. Hlavní organizátorkou veškerého dění byla p. uč. Jitka Hlaváčková. Spolupracovali téměř všichni pracovníci školy, řada rodičů i členové školské rady. Akce byla podporována mnoha sponzory. Získané finace jsou příjmem do pokladny SRPDŠ.

Zápis do první třídy pro školní rok 2007/2008, velikost: 41,6 MB
Zlý drak unesl princeznu do svého doupěte a odvážní předškoláci museli získat čarovné klíče, aby mohli princeznu vysvobodit. Za správně splněný úkol dostal každý od víly klíč. Chcete vědět, co se dělo dál? Můžete se podívat na videozáznam.

Netradiční třídní schůzka, velikost: 21,4 MB
Děti si pro rodiče připravily pohádku – Perníková chaloupka trochu jinak.

Kurz předtaneční výchovy pro žáky 8. tříd, velikost: 4 MB
Natáčeli a záznam zpracovávali žáci z Dětského televizního studia při ZŠ.

To tu ještě nebylo…, velikost: 2,4 MB
Ze sportovního hlediska si zaslouží obdiv :-). Z hlediska dodržování bezpečnostních zásad si obdiv nezaslouží vůbec. Podobné pokusy ve škole jsou proto zakázány a byly by posuzovány jako závažné porušování školního řádu.

Back To Top