Termíny konání třídních schůzek ve školním roce 2007/2008

  • 19. září 2007, úvodní třídní schůzky od 16.30
  • 14. listopadu 2007, konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími za I. čtvrtletí v době od 15.30 – do 17.30
  • 23. ledna 2008, konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími za I. pololetí v době od 15.30 do 17.30
  • 14. května 2008, konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími za III. čtvrtletí v době od 15.30 – do 17.30
  • Mimo tyto termíny si můžete dohodnout individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím telefonu, elektronickou poštou (adresy vyučujících jsou součástí školních stránek) či při osobní návštěvě.

    Těšíme se na Vaši návštěvu a uvítáme, pokud s sebou na konzultace přivedete i své děti

    Karel Knapp, ředitel školy

Back To Top