Seznam přijatých dětí do prvních tříd

Pro zahájení povinné školní docházky ve šk. roce 2018-2019

registr. číslo registr. číslo
2018/2019/001 přijat/a – odklad 2018/2019/020 přijat/a
2018/2019/002 přijat/a 2018/2019/021 přijat/a
2018/2019/003 přijat/a 2018/2019/022 přijat/a
2018/2019/004 přijat/a 2018/2019/023 přijat/a
2018/2019/005 přijat/a 2018/2019/024 přijat/a
2018/2019/006 přijat/a 2018/2019/025 přijat/a
2018/2019/007 přijat/a – odklad 2018/2019/026 přijat/a
2018/2019/008 přijat/a 2018/2019/027 přijat/a
2018/2019/009 přijat/a – odklad 2018/2019/028 přijat/a
2018/2019/010 přijat/a 2018/2019/029 přijat/a
2018/2019/011 přijat/a 2018/2019/030 přijat/a
2018/2019/012 přijat/a – odklad 2018/2019/031 přijat/a
2018/2019/013 přijat/a 2018/2019/032 přijat/a
2018/2019/014 přijat/a – odklad 2018/2019/033 přijat/a
2018/2019/015 přijat/a 2018/2019/034 přijat/a
2018/2019/016 přijat/a 2018/2019/035 přijat/a
2018/2019/017 přijat/a 2018/2019/036 přijat/a
2018/2019/018 přijat/a
2018/2019/019 přijat/a

Celkem se k zápisu dostavilo a bylo přijato 36 dětí. K povinné školní docházce nastoupí 31 budoucích prvňáčků. O roční odklad požádali zákonní zástupci 5 dětí. Podrobné informace o průběhu zápisu zde.

Poznámka:

Školský zákon – § 183: Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Back To Top