Rozvrh hodin třídy 9. A

Den 1 2 3 4 5 6 7
Po
Tup
7.A d
Čj
Dol
9.A d
M
Pok
6.B h
Pv
Žle
Vpt2
Z
Bus
6.A d
D
Bit
Hv
Aj
GrčS
Cj312,Vpt1
Inf
Grč
Vpt1
Aj
Dol
9.A d
Út Čj
Dol
9.A d
M
Pok
6.B h
Aj
GrčS
Cj312
Inf
Grč
Vpt1
Ch
Kub
F-Ch
Nj
Dol
9.A d
Vv
Hor
9.B vv
Aj
Dol
9.A d
Pv
Žle
Vpt2
Nj
AkrČ
Kc305
St Čj
Dol
9.A d
F
Kub
F-Ch,Vpt1
Z
Bus
6.A d
M
Pok
6.B h
Nj
Dol
9.A d
Tv
Bus
Tv1
Nj
AkrČ
Kc305
Tv
Grč
Tv2
Čt M
Pok
6.B h
Aj
GrčS
Cj312,Vpt1
Čj
Dol
9.A d
D
Bit
Hv
Hv
Bit
Hv
Vo
Bit
Hv
Aj
Dol
9.A d
Čj
Dol
9.A d
Ch
Kub
F-Ch
pvpČjM
Dol
9.A d
M
Pok
6.B h
F
Kub
F-Ch,Vpt1
Tv
Bus
Tv1
pvpČjM
Kos
7.A d
Tv
Grč
Tv2
pvpSh
Grč
Tv1
Back To Top