Rozvrh hodin třídy 6. B

Den 1 2 3 4 5 6 7
Po Aj
Nov
Cj311
M
Pok
6.B h
Z
Grč
9.A d

Tup
7.A d
Pv
Žle
Pv
Tv
Bus
Tv1
Aj
GrčS
Kc304
Pv
Pok
6.B h
Tv
Grč
Tv2
Aj
Hor
Cj312
Út Inf
Grč
Vpt1
Čj
Poká
8.B h
D
Bit
Hv
M
Pok
6.B h
Vv
Tup
9.B vv
Vv
Tup
9.B vv
St Aj
Nov
Cj311
Čj
Poká
8.B h
M
Pok
6.B h
Vz
Kaň
7.B h
Tv
Bus
Tv1
Aj
GrčS
Cj312
Tv
Grč
Tv2
Aj
Hor
9.B vv
Čt Z
Grč
6.A d
M
Pok
6.B h
D
Bit
7.A d
Čj
Poká
8.B h

Tup
7.A d
pvpSs
Dol
9.A d
pvpPs
Žle
6.A d
pvpEv
Tup
7.A d
Čj
Poká
8.B h
Hv
Bit
Hv
M
Pok
6.B h
F
Kub
F-Ch
Aj
Nov
8.A
Aj
GrčS
Cj312
Aj
Hor
9.B vv
Back To Top