Psaní na počítači

Neustále se rozšiřuje okruh lidí, kteří se učí nebo už umí pracovat s počítačem. Bez ohledu na to, jestli si jen hrají hry nebo vážně pracují – platí pro ně stejné. Pokud k nezbytné znalosti ovládání programů přidají dovednost psaní na klávesnici „všemi deseti“ získají velkou výhodu.

Práce s počítačem je v takovém případě příjemnější a nepoměrně rychlejší – uživatelé se nemusí unavovat hledáním písmenek a šetří tak velmi mnoho času.

Psaní na počítači

Program kybernetické výuky psaní na počítači „ZAV“ umožňuje zvládnutí techniky psaní téměř každému. Jeho ovládání je jednoduché.

V současnosti s ním úspěšně a téměř samostatně pracuje 177 žáků školy. Ti nejmenší v rámci činnosti školní družiny pod vedením vychovatelek paní Marie Kulichové a Aleny Václavíkové. Starší pak využívají každodenního volného přístupu do učebny výpočetní techniky..

Nejpilnější členové kroužku obsazují přední místa nejen ve školní soutěži. Jsou úspěšní i ve srovnání s nejúspěšnějšími žáky základních škol a víceletých gymnázií, kteří v ČR pracují s programem „ZAV“ jak v jednotlivcích, tak i v soutěži škol.

Každý, kdo se učí psát s programem „ZAV“ si mimo jiné rozvíjí jemnou motoriku, učí se trpělivosti a  cílevědomosti. Cvičí si vizuální pamě na pravopis českých slov.

Žáci, kteří zvládnou alespoň 700 výukových lekcí dokáží pracovat s počítačem podstatně efektivněji než ti, kteří techniku „psaní všemi deseti“ neovládají.

Karel Knapp, ved. kroužku

Back To Top