Předtaneční výchova

Taneční

Zkuste přesvědčit čtrnáctileté „dospělé“ o prospěšnosti absolvovat kurz předtaneční výchovy.
Žádný argument „pro“ od rodičů i učitelů není příliš závažný. A přitom nejde jen o tancování.
Nebo právě proto?

Pořádání 36 hodinového kurzu aktivního pohybu podle rytmu hudby, stejně jako osvojení si
základů společenského chování, se stalo pro žáky 8. tříd tradiční činností v posledních měsících
školního roku.

Tradiční je i počáteční nechuť většiny kluků a holek se podobné aktivity zúčastnit.
Ale nakonec se vždy opakuje dobrý pocit všech účastníků z toho, co se naučili a co předvedli při závěrečné
ukázkové hodině pro rodiče, známé, kamarády i učitele.

Taneční hry na moderní hudbu, stejně jako na country. Zvládnutí základů polky, valčíku, pochodového
foxtrotu, mazurky, mamby, ča-či, jive… Získání povědomí o zásadách slušného chování mezi dívkou a chlapcem,
mužem a ženou, mladých ke starším. To je výsledek citlivé a náročné práce tanečního mistra Pavla Měrky.

Náplň kurzu nenahrazuje taneční středních škol a učiliš�. A přesto. Již první kroky na první diskotéce
přesvědčí každého účastníka, že absolvovat kurz nebylo vůbec zbytečné.

A kdo ví, možná si při tom jednou někdo vzpomene i na své učitele ze základky. Pro život je totiž dobré
umět i tancovat.

Informace pro přihlašené ve školním roce 2000/2001

  • místo: malý sál tělocvičny
  • kdy: úterý
  • hodina: 16.00 – 19.00
  • zahájení: v průběhu měsíce dubna
  • ukončení: v průběhu měsíce června

Nabídka pro školní rok 2001/2002

  • rádi uvítáme mezi přihlášenými také žáky a žákyně z okolních škol

To nám to jde...

A to je jasné

Back To Top