Nepovinné předměty

Mohou být zavedeny od 1. ročníku. Zařazují se nad rámec týdenní časové
dotace povinných předmětů. Ředitel školy může po dohodě koncipovat
nepovinné předměty po dohodě s vyučujícími podle podmínek školy a podle
zájmu žáků. Výběr a počet nepovinných předmětů není pro žáky omezen. Cizí
jazyk jako nepovinný předmět lze zavést až od 6. ročníku ZŠ

Back To Top