Kurzy

Mazurka

Pořádání kurzů umožňuje získat žákům ve zkrácené době poznatky a dovednosti, které není možno, až na výjimky, buď z časových, personálních či organizačních důvodů zařadit do běžné výuky.

Cílem kurzů není vyhledávat nebo vychovávat vynikající jedince. Naopak. Mají poskytnou co nejširšímu okruhu zájmců možnost seznámit se s novými pracovními postupy, výtvarnými technikami, pohybovými dovednostmi, vědomostmi. Vzbuzovat zájem o vše nové. Nabídnou větší prostor pro zájmovou a vzdělávací činnost.

Back To Top