skip to Main Content

Eliška devátá, Mirka desátá

Ve středu 10. dubna soupeřili nejmladší biologové v okresním kole biologické olympiády. Eliška Poláchová a Mirka Musilová ze 7. A se staly úspěšnými řešitelkami této těžké a náročné soutěže. Dívky nejdříve zpracovávaly celý měsíc písemnou formou vstupní úkol na téma…

celý článek

Ekosystémy rybníků

Ekosystémy rybníků bylo téma letošní biologické olympiády. Žáci zkoumali, popisovali a určovali organismy, které se vyskytují v rybnících nebo v jejich okolí. 25 mladých biologů 6., 7., 8. a 9. ročníku soupeřilo ve dvou kategoriích. Nejdřív testy...Prvním úkolem v náročné…

celý článek

Sbírali jsme víčka pro Sofii z Kuřimi

V úterý 23. října 2012 členové Ekorady obcházeli všechny třídy na škole a shromažďovali v předem dohodnutém termínu plastová víčka z PET lahví. Již poněkolikáté tím plnili cíle obsažené v programu Recyklohraní. Při návštěvách tříd shromáždili deset pytlů víček v celkové…

celý článek

S „QR“ kódy do přírody

Naše společnost pro přírodu a krajinu se nazývá Actaea (více na www.actaea.cz). Zabývá se kromě jiného i tvorbou naučných stezek v Jeseníkách a Beskydech a při této činnosti kromě klasických informačních panelů začala v nedávné době využívat také QR kódy.V…

celý článek

Eko rada hodnotila

Do projektů s ekologickou tématikou se v letošním školním roce zapojili žáci ze všech tříd naší školy. Třídili odpad (projekt „Třídím, třídíš, třídíme“), sbírali nejenom vybité baterie a nefunkční drobné elektrozařízení (projekt „Recyklohraní“), ale i víčka z PET lahví (projekt „Nakrmte…

celý článek

Poznávali jsme Jeseníky

V letošním kole okresní ekologické soutěže ke Dni Země s názvem Poznáváme Jeseníky soupeřilo ve čtvrtek 18. dubna na ZŠ v Bruntále 22 čtyřčlenných družstev ve dvou kategoriích. Už vstupní úkol nebyl nijak lehký - vytvořit plakát s poznávací trasou,…

celý článek

Biologická olympiáda

Dva naši nejlepší biologové, kteří se ve školním kole biologické olympiády umístili z devatenácti soupeřů na prvních dvou místech, Helena Petrová a Pavel Hanus z 8. A třídy, změřili své znalosti ve čtvrtek 29. března v Krnově v okresním kole.…

celý článek

Poprvé laboratorní práce

„Už je tam mám, už je tam vidím,“ ozývalo se z lavic 6. A třídy v hodině laboratorní práce z přírodopisu. Žáci se učili pracovat s mikroskopem, seznamovali se s mikrobiologií pozorováním mikroskopických organismů.  Už vidím prvoka ..K tomuto účelu…

celý článek

EKO-rada odměňovala

Školní EKO-rada hodnotila na své poslední schůzi práci jednotlivých tříd v projektech Třídím, třídíš, třídíme (3T) a Recyklohraní. V projektu 3T přednesli zástupci tříd zprávu o celoroční práci v třídění odpadu v jednotlivých třídách a plnění časového harmonogramu vynášení sběrných nádob z…

celý článek
Back To Top