skip to Main Content

Na čtvrtek 12. září 2019 jsou připraveny třídní schůzky s rodiči v kmenových třídách. Pro I. stupeň se začátkem v 16.15, pro II. stupeň v 17 hodin. Rozdílný čas jejich zahájení byl stanoven ve snaze umožnit rodičům mladších i starších dětí setkat se třídními učiteli.  Protože se jedná o společný program, uvítáme dochvilnost účastníků.

 

Back To Top