skip to Main Content

V úterý 26. června 2018 pan místostarosta Martin Špalek za přítomnosti paní ředitelky Regíny Hajné, třídních učitelek Nely Akritidis Čtvrtníčkové a Veroniky Glötzerové přivítal v obřadní síni vycházející žáky z devátých tříd.

Pan místostarosta při slavnostním projevu ocenil výsledky žáků, které dosáhli v průběhu povinné školní docházky. Poděkoval nejlepším z nich za reprezentaci školy i města na soutěžích sportovního a naukového charakteru. Popřál všem hodně úspěchů na další cestě za vzděláním.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci obdrželi pamětní listy a zapsali se do pamětní knihy. Stisky rukou a pak už jen poslední společné fotografování. Na začátku setkání byl slyšet jen samý smích. Na konci už byli všichni trochu vážnější. Hodně štěstí všem…

Foto Vladislav Hlaváček, text Regína Hajná

Back To Top