Týdenní plán od 26. 1. do 30. 1. 2015

 

Český jazyk

 • Podstatná jména – opakování
 • Přídavná jména – druhy 

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Present simple

Matematika

 • Desetinná čísla – porovnávání
 • Slovní úlohy o obsahu
 • Konstruktivní úlohy

Vlastivěda

 • Evropské státy a města

Přírodověda

 • Botanické a zoologické zahrady

Pracovní činnosti

 • Vlastnosti textílií a jejich využití

Výtvarná výchova

 • Vlajky evropských států

Hudební výchova

 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Turnaj v přehazované 

Doplňující informace pro rodiče

Čtvrtek 29. 1. – vysvědčení za 1. pololetí – výpis si žáci ponechávají doma

Pátek 30. 1. – pololetní prázdniny

Od 2. 2. do 6. 2. mají žáci jarní prázdniny, škola začíná 9. 2.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Jazyk český opakuj si
Matematika procvičuj
Back To Top