skip to Main Content

Pokud byste v minulém týdnu zavítali do hodin slohu sedmého ročníku, mohlo by se vám zdát, že jste se ocitli na lekci fyziky. V hodině českého jazyka byla totiž řeč o mechanice kapalin. Již v šesté třídě se žáci seznámili s popisem pracovního postupu. Letos své znalosti prohloubili i prakticky vyzkoušeli.

Nejprve si přečetli jednotlivé kroky pokusu a všímali si časové následnosti, potom si vypsali všechny pomůcky, které při porovnávání atmosferického a hydrostatického tlaku budou potřebovat. Následovalo již samotné „kouzlení“ se sklenicí, vodou a listem papíru. Těm šikovnějším se dařilo hned napoprvé. Po naplnění sklenice tekutinou, přiložení listu papíru, přitlačení dlaně a následném otočení dnem vzhůru voda skutečně nevytekla.

Méně zruční museli pokus i několikrát opakovat. Kdo měl hotovo, mohl se pustit do další varianty experimentu. Tentokrát se hrdlo naplněné skleničky po přiložení silnějšího listu papíru ovázalo provázkem. Špičkou špendlíku sedmáci papír na několika místech propíchali, po obrácení nádoby voda dírkami opět nevytekla. Následoval ještě pokus s obvazovou gázou.  Na závěr si třída připomněla poznatky z fyziky, voda ze sklenice nevytekla, protože vnější tlak vzduchu tlačil list papíru k ústí skleničky.

Tímto se však téma popisu nevyčerpalo. Sedmáci si ve dvojicích vyzkoušeli, s jakou přesností dokážou popsat osobu, resp. mimozemšťana. Otočeni zády k sobě se krok za krokem instruovali  v kreslení jednotlivých částí postavy, kdy na závěr měly vzniknout téměř totožné obrázky. Kluci  a holky neopomněli ani práci na interaktivní tabuli. Museli roztřídit slova podle charakteristiky vnitřní a vnější a plnit další zajímavé úkoly.

Sedmáci vám jistě potvrdí, že v této hodině českého jazyka se rozhodně nenudili!

Foto a text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top