Usnesení č. 9 ze dne 30. 10. 2008

9/20 - Členové ŠR schválili

Předsedu ŠR při ZŠ Město Albrechtice Mgr. Jiřího Mlčouška, bytem Město Albrechtice, Nádražní 23 na dobu tříletého funkčního období.

9/21 - Členové ŠR schválili

Místopředsedu ŠR při ZŠ Město Albrechtice p. Roberta Mičíka, bytem Město Albrechtice, Hynčice 92 po dobu tříletého funkčního období.

9/22 - Členové ŠR schválili

Výroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál za školní rok 2007/2008

9/23 - Členové ŠR vzali na vědomí

Informaci ředitele školy Mgr. Karla Knappa o potřebě spolupráce školy, Policie ČR a zřizovatele při prevenci negativních jevů v mimoškolní době.

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

Hana Kmínková, členka a zapisovatelka ŠR