Usnesení č. 7 ze dne 7.11.2007

  • 7/15 - Členové ŠR schvalují Výroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál na rok 2006/2007
  • 7/16 - Členové ŠR schvalují plán sebehodnocení školy na školní rok 2007/2008
  • 7/17 - Členové ŠR berou na vědomí informace ředitele školy p. Karla Knappa a místostarostky p. Jitky Hanusové k čerpání dotací z evropských fondů

Petr Kopinec, předseda ŠR

Martin Hajný, člen ŠR