Usnesení č. 5 ze dne 1.11.2006

  • 5/9 - Členové ŠR schvalují výroční zprávu školy na školní rok 2005/2006
  • 5/10 - Členové ŠR berou na vědomí plán práce školy na školní rok 2006/2007
  • 5/11 - Členové ŠR berou na vědomí přípravu střednědobého plánu práce školy na období 2007 - 2011

Petr Kopinec, předseda ŠR

Martin Hajný, člen ŠR