Usnesení č. 4 ze dne 28.6.2006

  • Členové ŠR berou na vědomí: termín příštího jednání ŠR - konec září 2006

Petr Kopinec, předseda ŠR