Usnesení č. 2 ze dne 25.8.2005

  • Členové ŠR schvalují Školní řád Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál
  • Členové ŠR berou na vědomí termín příštího jednání ŠR - 13.10.2005


Martin Hajný, člen ŠR, Petr Kopinec, předseda ŠR