Usnesení č. 10 ze dne 23. 6 2009

10/24 - Členové rady vzali na vědomí

Informaci o vývoji počtu žáků navštěvujících ZŠ a informaci o financování provozu školy

10/25 - Členové ŠR vzali na vědomí

Informace ke školním vzdělávacímu programu "Cesta"

10/26 - Členové ŠR vzali na vědomí

Informaci o dvouletém cyklu vlastního hodnocení práce školy

10/27 - Členové ŠR vzali na vědomí

Informaci o realizaci půdní vestavby, o podání žádosti na modernizaci školní jídelny a o průběhu rekonstrukce vodovodního řadu v nové budově školy

 

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

Ing. Jitka Hanusová, místostarosta a členka ŠR