Usnesení č. 1 ze dne 23.6.2005

  • Členové ŠR zvolili předsedou pana Petra Kopince
  • Členové ŠR schvalují jednací řád ŠR
  • Členové ŠR berou na vědomí termín příštího jednání ŠR - 25.8.2005

Petr Kopinec, předseda ŠR