Školní vzdělávací program "Cesta"

Níže na stránce je příloha ke stažení ŠVP Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál .

Školní vzdělávací program zde.

Od 1. 9. 2016 je platný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). Důvodem úpravy RVP ZV je zákonné zasazení společného vzdělávání a zahájení procesu nového způsobu podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tímto dodatkem se od 1. 9. 2016 doplňuje ŠVP Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál kapitola č. 3 Charakteristika 3. 4. – Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a kapitola 3.5. Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Úpravy ŠVP podle RVP ZV jsou uvedeny se v kapitole Charakteristika ŠVP jen jako odkaz na RVP ZV. Požadované výstupy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných jsou uvedeny v RVP ZV.