Třídní schůzky - školní rok 2017/2018

  • 14. září 2017 – 16.15, třídní schůzky s rodiči v kmenových třídách na I. stupni
  • 14. září 2017 - 17 hodin, třídní schůzky s rodiči v kmenových třídách na II. stupni
  • 23. listopadu 2017 – 15.30 do 17.30, konzultační schůzky rodičů s jednotlivými vyučujícími
  •   8. března 2018 – 15.30 do 17.30, konzultační schůzky rodičů s jednotlivými vyučujícími
  • 19. dubna 2018 – 15.30 do 17.30, konzultační schůzky rodičů s jednotlivými vyučujícími

Mimo tyto termíny si můžete dohodnout individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím telefonu, elektronickou poštou (adresy vyučujících jsou součástí školních stránek) či při osobní návštěvě.

Těšíme se na Vaši návštěvu a uvítáme, pokud s sebou na konzultace přivedete i své děti.

Regína Hajná, ředitelka školy