Obrazový průvodce objednávkovým systémem

Okno po přihlášení do stravovacího systému

Okno po přihlášení do stravovacího systému
Nabídka obsahuje kalendář se dvěma po sobě následujícími týdny. V právě probíhajícím týdnu má strávník možnost odhlášení objednané stravy.

Okno umožńující odhlášení stravy

Okno umožńující odhlášení stravy
Po vyznačení dne v kalednáři (v našem případě 9.12.2008) máme možnost zrušit odběr obědu.

Okno umožňující objednání stravy

Okno umožňující objednání stravy
Po vyznačení dne v kalendáři (v našem případě 9.12.2008) klikněte na "objednat".

Okno volby obědu č. 1 nebo č. 2

Okno volby obědu č. 1 nebo č. 2
V kalendáři zvolte den (v našem případě 17.12.2008, zvolte tlačítko zrušit, následně se objeví možnost dvou nových voleb.

Okno potvrzení výběru obědu č. 1 nebo č. 2

Okno potvrzení výběru obědu č. 1 nebo č. 2
Pokud obě tlačítka nabízí volbu "objednat", znamená to, že strávník má oběd odhlášený a může si jeho odběr opět objednat.

Okno pro uložení změn

Okno pro uložení změn
Po potvrzení převzetí objednávky či jejího zrušení systémem se nezapomeňte odhlásit (tlačítko v pravé části horní lišty).