ŠR při ZŠ M. Albrechtice, okres Bruntál

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě usnesení zastupitelstva Města Město Albrechtice (č.j.: usn. zast. 08/16/510 a usn. zast. 08/18/551) byli jmenování do funkce na dobu tří let:

za zřizovatele:

  • Luděk Volek, bytem Město Albrechtice - člen (od 1. 1. 2018) 
  • Martin Špalek, bytem Město Albrechtice - člen (od 1. 1. 2018) 
  • Miroslava Zlámalová, bytem Město Albrechtice - zapisovatelka (od 1. 1. 2018)  

za zákonné zástupce:

  • Mgr. Jiří Mlčoušek - předseda (od 24. 11. 2017)
  • Monika Chmelařová - bytem Město Albrechtice (od 24. 11. 2017) 
  • Jana Mroščáková, bytem Město Albrechtice (od 1. 5. 2016) 

za pedagogické pracovníky:

  • Táňa Kurečková, bytem Město Albrechtice - členka (od 24. 11. 2017)
  • Nela Akritidis Čtvrtníčková, bytem Město Albrechtice - členka (od 24. 6. 2016)
  • Michaela Kubiszová, bytem Slezské Rudoltice - členka (od 24. 11. 2017)