Ceník stravy

Provoz ŠJ se řídí:

Školským zákonem 561/2004 Sb., zákonem O ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb. (novelizovaná vyhláškou 463/2011 sb.), FN - metodika spotřebního koše, nařízení ES - 1.1.2006 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002.

Vyhláškou o požadavcích na stravovací služby 137/2004 Sb., v pozdějším znění Vyhlášky 602/2006 Sb.

Vyhláškou 84/2005 O nákladech na závodní stravování ze dne14.2.2005, platnost od 1.3.2005.

Vyhláškou 114/2002 Sb., § 7 O fondu kulturních a sociálních potřeb (podle § 119 zákona 561/2004 Sb. - stravování zaměsntanců není součástí školního stravování.

Nově byly stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií již ne dle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Od 1. 9. 2015 dochází k úpravě cen za stravné.

 cena
žáci ve věku 7 - 10 let21,00 Kč
žáci ve věku 11 - 14 let23,00 Kč
žáci ve věku nad 15 let25,00 Kč
školští pracovníci25,00 Kč

 

Výdej obědů pro žáky: 10.45-13.30

s přestávkou ve výdeji od 11.50-12.15

Platbu za odebrané obědy lze provádět

  • ze sporožirového účtu
  • z postžirového účtu
  • hotově, proti účetnímu dokladu, u vedoucí ŠJ
  • poštovní poukázkou

Darja Stýskalová, ved. školní jídelny