5. B

Týdenní plán od 21. 5. do 25. 5. 2018

 

Český jazyk

 • Větné členy
 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk - sloh

 • Komunikace e-mailem

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Procvičování převodů jednotek
 • Geo - tělesa - sítě, výpočty povrchu těles

Vlastivěda

 • Kraj Vysočina a Jihočeský kraj

Přírodověda

 • Smyslová soustava
 • Nervová soustava

Pracovní činnosti

 • Příprava zeleninového nebo ovocného salátu

Výtvarná výchova

 • Rozlišování dobové architektury

Hudební výchova

 • Písnička

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny

Doplňující informace pro rodiče

Doplatit školní výlet.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 Matematika  Jazyk český  Různé  
 Opakuj Opakování učiva  Vlastivěda  
 Římské číslice   JČ 5. ročník Matika jinak