5. B

Týdenní plán od 19. 2. do 23. 2. 2018

 

Český jazyk

 • Pravopis koncovek přídavných jmen

Český jazyk - sloh

 • Výpisek - zdroj informací

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Desetinná čísla - zaokrouhlování, slovní úlohy
 • Kvádr a krychle

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR
 • Evropská unie

Přírodověda

 • Třídění rostlin, stavba těla
 • Rostliny výtrusné a semenné

Pracovní činnosti

 • Stavba z korkových špuntů

Výtvarná výchova

 • Plakát na plátně

Hudební výchova

 • Hudební nauka, písně o zvířatech

Tělesná výchova

 • Míčové hry, 23. 2. bruslení

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 23. 2. jedeme opět bruslit - podle Elky doplatit 36 Kč.

V úterý zkrácené vyučování - končíme v 11.25 hod. 

V pátek si odnesou žáci všechny věci ze šatny domů.

Od 26. 2. do 2. 3. - jarní prázdniny

Dagmar Vopelková, třídní učitelka