5. B

Týdenní plán od 18. 6. do 22. 6. 2018

Český jazyk

  • Opakování mluvnice

Anglický jazyk

  • Slovní zásoba

Matematika

  • Počtářské soutěžení

Vlastivěda

  • Pracovní sešit - dokončení úkolů

Přírodověda

  • Technika a lidé

Pracovní činnosti

  • Odevzdávání učebnic

Výtvarná výchova

  • Rozdávání výkresů

Hudební výchova

  • Poslech písní

Tělesná výchova

  • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 25. 6. pojedeme do kina - informace budou na Elce.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka