5. B

Týdenní plán od 23. 4. do 27. 4.

 

Český jazyk

 • Věta jednoduchá 
 • Opakování mluvnice - vyjmenovaná slova
 • Vlastní knihy - na středu přinést do školy

Český jazyk - sloh

 • Moje budoucnost

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení deset. čísel přirozeným číslem
 • Slovní úlohy na deset. čísla
 • Převádění jednotek obsahu
 • Geo - rýsování podle zadání

Vlastivěda

 • Královéhradecký a Pardubický kraj

Přírodověda

 • Cévní soustava

Pracovní činnosti

 • Den Země - prostředí kolem nás

Výtvarná výchova

 • Bacily - dokončení výkresu barvami

Hudební výchova

 • Melodie vzestupná a sestupná, pantomima k písním

Tělesná výchova

 • Sportovní hry, atletické disciplíny

Doplňující informace pro rodiče

Sledujte platby na školní akce, kontrolujte přípravu na výuku.

Fotografování tříd 15. května, náhradní termín 17. května

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 Matematika  Jazyk český  Různé 
 Procvičování jednotek  Vyjmen. slova  Měřění 
 Osová souměrnost  Opakování Opakuj si