5. A

Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1. 2018

 

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • Řečnická cvičení
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk - sloh

 • Telefonický rozhovor

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Evropa - rostliny a živočichové

Přírodověda

 • Podnebné pásy

Pracovní činnosti

 • Výroba maňáska

Výtvarná výchova

 • Dekorace v ploše

Hudební výchova

 • Hra na hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Sportovní hry
 • Kondiční cvičení

Doplňující informace pro rodiče

                         Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

matematika

český jazyk

 desetinná čísla

 podstatná jména