5. A

Týdenní plán od 23. 4. do 27. 4. 2018

 

Český jazyk

 • Věty jednoduché a souvětí
 • Spojování vět v souvětí

Český jazyk - sloh

 • Čertí pohádky

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení desetinných čísel
 • Dělení desetinných čísel
 • Jednotky obsahu
 • Přímky kolmé a rovnoběžné

Vlastivěda

 • Severní Čechy

Přírodověda

 • Trávící soustava

Pracovní činnosti

 • Vycházka do lesa - jarní úklid

Výtvarná výchova

 • Malování - figura

Hudební výchova

 • Melodie vzestupná a sestupná

Tělesná výchova

 • Altetika

Doplňující informace pro rodiče

30. 4. - ředitelské volno.

                            Grčková Ludmila, třídní učitelka

český jazyk

matematika

věta jednoduchá a souvětí dělení desetinných čísel