4. B

Týdenní plán od 23. 4. 2018 do 27. 4. 2018

 

Český jazyk

 • Věta jednoduchá x souvětí
 • Spojovací výrazy a psaní čárek
 • Podmět přísudek
 • Společná četba a rozbor

Český jazyk - sloh

 • Stylizace a kompozice dopisu

Anglický jazyk

 • Povolání

Matematika

 • Procvičování probraného učiva
 • Zlomky
 • Slovní úlohy
 • G: Obvody, střed úsečky

Vlastivěda

 • Lucemburkové-shrnutí učiva

Přírodověda

 • Volně žijící živočichové v blízkosti lidských obydlí

Pracovní činnosti

 • Výrobek z hlíny

Výtvarná výchova

 • Mandaly

Hudební výchova

 • Zahraniční skladatelé
 • Jarošovský pivovar
 • Opakování

Tělesná výchova

 • Cvičení v přírodě
 • Atletická průprava

Doplňující informace pro rodiče

Stále vybíráme 500,-Kč na školní výlet.

Dne 30. 4. 2018 je uděleno ředitelské volno (1. 5. 2018 je státní svátek).

                                Adéla Jurčíková, třídní učitelka

 

Český jazykMatematikaVl a PřDopravní výchova
Vzorce souvětíZlomkyKarel IV.Dopravní výchova
Podmět a přísudekZlomky 2Život ve středověkuTesty
Stavba větyTestŽivočichové-videoDěti na silnici
Kvíz-podstatná jménaMatematika jinak Škoda hrou