4. B

Týdenní plán od 18. 6. 2018 do 22. 6. 2018

Český jazyk

 • Procvičování pravopisných jevů
 • Opakování učiva
 • Společná četba

Český jazyk - sloh

 • Řečnická cvičení
 • Inzerát

Anglický jazyk

 • Opakování a procvičování učiva

Matematika

 • Opakování a procvičování učiva
 • G:Grafický součet a násobek úseček, síť kvádru a krychle

Vlastivěda

 • Shrnutí učiva z české historie
 • Opakování učiva

Přírodověda

 • Opakování učiva-ekosystémy
 • Hry a doplňovačky

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se (školní výlet)

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se (školní výlet)

Hudební výchova

 • Nevyučuje se (exkurze-golf)

Tělesná výchova

 • Skok do výšky
 • Cvičení v přírodě
 • Běh

Doplňující informace pro rodiče

19. 6. 2018-školní výlet do České Vsi u Jeseníku (Adrenalin Park) a Jeseník.

22. 6. 2018-návštěva golfového hřiště v M. Albrechticích.

Vybíráme 300,- Kč na pracovní sešity do 5. ročníku.

Dejte do pořádku učebnice (vygumujte, polepte...).

 

                            Adéla Jurčíková, třídní učitelka

MatematikaČeský jazyk
Písemné děleníUrči pád
ZlomkySeřaď slova
Dělení se zbytkemKoncovky pod. jmen
Test-převodySlovní druhy
ZávodyRébusy
INF-části počítače 1, 2VL-Kvízy