4. A

Týdenní plán od 23. 4. 2018 do 27. 4. 2018

Český jazyk

 • Podmět, přísudek.
 • Věta jednoduchá, souvětí, spojovací výrazy.
 • Text zpaměti.

Český jazyk - sloh

 • Stylizace a kompozice dopisu.

Anglický jazyk

 • Povolání.

Matematika

 • Zlomky.
 • Slovní úlohy.
 • G: rýsování rovnoběžek, obdélníku, čtverec.

Vlastivěda

 • Jan Hus, Jan Žižka, husité.

Přírodověda

 • Ekosystém okolí lid. obydlí - rostliny.

Pracovní činnosti

 • Výrobek z hlíny.

Výtvarná výchova

 • Motýl.

Hudební výchova

 • Kdyby byl Bavorov.
 • W. A. Mozart.
 • Po: Menuet - Malá noční hudba.

Tělesná výchova

 • Atletická průprava.
 • Přihrávky a střelba.

Doplňující informace pro rodiče

 • Vybíráme 50,- Kč na fond duben a na výlet 500,- Kč.
 • 30. 4.  2018 mají děti ředitelské volno.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procviční učiva

Matematika

Časký jazyk

Různé

TestíkVěta nebo souvětíŽivot ve středověku, Lucemburkové, Husité, lušťovka 1, lušťovka 2
ZlomkyVětné vzorceKdyby byl Bavorov, Menuet