4. A

Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1. 2018

 

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu středního - přiřazování ke vzorům, skloňování a koncovky pod. jmen.
 • Přednes textu zpaměti, texty naučné literatury.

Český jazyk - sloh

 • Praktické čtení.
 • Úpravy textu.

Anglický jazyk

 • Unit 5.

Matematika

 • Písemné násobení, dělení, odčítání a sčítání.
 • Pamětné násobení a dělení.
 • G: rovnoběžky, kolmice, kružnice.

Vlastivěda

 • ČR - půdy a zemědělství; nerostné bohatství a průmysl.
 • Práce s mapou.

Přírodověda

 • Ekosystém les.

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty.

Hudební výchova

 • Hudební nástroje.
 • Valčíček.

Tělesná výchova

 • Kotouly.
 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Vybíráme fond leden 50,- Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Přírodověda

Pamětné násobeníMoře, moře 2Savci lesa
Pamětné děleníMěstoTest