4. A

Týdenní lpán od 18. 6. do 22. 6. 2018

Český jazyk

 • Procvičování učiva 4. ročníku.
 • Společná četba.

Český jazyk - sloh

 • Inzerát.

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva.

Matematika

 • Procvičování učiva 4. ročníku.
 • G: tělesa.

Vlastivěda

 • 2. světová válka.

Přírodověda

 • Vliv člověka na přírodní společenstva.

Pracovní činnosti

 • Výrobek z papíru.

Výtvarná výchova

 • Kresba.

Hudební výchova

 • Opakování písní a hudební teorie.

Tělesná výchova

 • Pohybové a sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • 19. 6. - školní výlet Stará Ves u Jeseníku.
 • Proveďte kontrolu učebnic, budeme je během tohoto týdne postupně vybírat.
 • Některé děti nemají zaplaceny fotky skupinek.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

M a Čj

Vl a Př

Dělení se zbytkem, násobeníKvíz, opakování, letopočty
Koncovky pod. j. slovní druhyMnichov, 2. sv. válka